100 לילות נסיון
משלוחים והחזרות - חינם
הבחירה של הספורטאים המובילים בישראל
100 לילות נסיון
משלוחים והחזרות - חינם
הבחירה של הספורטאים המובילים

תקנון ותנאי שימוש

כללי

1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את בקפידה, שכן רכישת מוצר או שירות באתר מעידה התקנון על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3 משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם מוצר או שירות המוצעים למכירה בזירת המכירות, לרבות הצעת רכישה ו/או רכישת הרשמה לקניה.

1.4 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.5 למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר, מוצעים על ידי החברה. האחריות הבלעדית למכירתם אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על החברה.

תהליך ההזמנה

רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים שנרכשו.

הזמנת מוצרים ואו שירותים

2.1 באתר החברה מוצע למכירה מגוון רחב של מוצרי החברה (להלן: "מוצרים")בארץ בעולם.

2.2 כדי שהחברה תוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך") חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי. למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי. במקרה זה, החברה תעשה כמיטב יכולתה לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל זאת יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע הצעתה, מחיוב כרטיס האשראי שלך.

הזמנה משובשת

4.1 כדי שהחברה תוכל לספק את המוצרים שזכית בהם, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי החברה. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל מרכז ההזמנות והשירות שלנו בטלפון:03-50-55-150

4.2 אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

4.3 בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

אמצעי התשלום

5.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

5.2 החברה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים. כרטיסך.
למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא תפעל תוך שבעה ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפיתרון הבעיה ומתן אישור ע"י ימים חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות

6.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

6.2 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעי החברה, חידושים בזירת המכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

6.3 החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה לשלול ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

אספקת המוצרים

7.1 אספקת המוצרים ע"י החברה, תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

7.2 זמני האספקה להם החברה מתחייבת מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.
מובהר בזאת כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצידה.
בהמשך לכך החברה תשתדל לספק מוצרים שהוגדרו כזמן אספקה "מיידי" תוך שבוע ימיים (לרוב פחות), ואילו זמן אספקה שלא הוגדר כמיידי, החברה תשתדל לספק אותו תוך 3 שבועות מזמן ביצוע ההזמנה.

7.3 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או נהגים לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.

7.4 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה במקרים או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

7.5 אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה, ובכפוף לרשימת היישובים של החברה בהן מתבצעת עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא מיקום חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהא החברה הפוסקת הבלעדית.

7.6 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

7.7 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

7.8 הובלת מוצרים במידות מיוחדות, אין החברה אחראית על הכנסת מוצרים במידות מיוחדות, על הלקוח לבדוק היטב באם המוצרים נכנסים לדירה ו/או לבית והתמקמותם במקום. במידה והמוצרים לא יכנסו לבית בשל מידה מיוחדת כאמור, הובלת המוצרים חזרה לחברה הינה באחריות ובתשלום הלקוח בלבד, כמו גם החלפת המוצר למידה אחרת, ישא הלקוח בהפרשי מחיר כמו גם הפסד כספי שנגרם לחברה.
ביטול רכישה והחזרת מוצרים

מחירים ותשלומים

8.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

8.2 החברה תהא רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. מחיר דמי הטיפול והמשלוח יחושב על פי הערך הנקוב ביום ההזמנה באתר החברה.

8.3 כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

9.1 הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 100 (מאה) ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית שאינה נפתחה וללא פגם ו/או בלאי בהם.
אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.
כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם מרכז השירות וההזמנות. החברה תנסה לפנים משורת הדין לסייע לך בכל בעיה וניתן לפנות אליה בטלפון: 03-50-55-150. לאחר בירור פנייתך לביטול הצעתך, ישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה. לאחר החזרת המוצר\ים תזוכה בסכום עלות הקניה.

9.2 במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, תמנע החברה מחיוב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

9.3 אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים אשר אריזתם המקורית נפתחה. אלא אם ניתן אישור פרטני כתוב טרם הרכישה לפתיחת האריזה.

9.4 תקופת ניסיון למזרן, ניתן להחזיר או להחליף מזרן לדגם אחר במהלך תקופת הניסיון, בתנאי שהמזרן ארוז באריזתו המקורית שאינה נפתחה. תקופת הניסיון משתנה בהתאם לדגם המזרן ומצוינת בעמוד המוצר באתר. במקרה של החזרת מזרן העומד בתנאים אלו החברה תספק ללקוח החזר כספי מלא, במידה ויבחר הלקוח להחליף למזרן מדגם אחר תקזז החברה מול הלקוח את הפרש הסכום לחובה או לזכות בהתאם לדגם הנבחר להחלפה.

9.5 אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים אשר בוצעו בהם שדרוגים או שינויים בהתאמה אישית לצורכי הלקוח. עפ" חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981בסעיף 14 ג ) (4), להלן ציטוט הסעיף:" טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

אחריות

10.1 החברה תישא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, בכל הנוגע לפרטים האמורים בכתב האחריות לגבי כל מוצר לגופו.
לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

10.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליה ובאתר החברה.

10.3 בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות כלשהי לגבי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר החברה, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר החברה, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר החברה, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש אתר החברה, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר החברה או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

10.4 השירות בחנות האינטרנטית ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

10.5 החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח בהפעלת החנות האינטרנטית ואת רמת השירות בה, אך אינה מתחייבת שהשירות בחנות האינטרנטית יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל קלקולים בחברה.

10.6 המוצרים שלנו מיוצרים מהחומרים הטובים ביותר ועוברים בקרת איכות קפדנית, ולכן אנו מספקים 10 שנות אחריות על כל דגמי המזרנים שלנו. החברה לא תהיה אחראית על נזק שהתבצעה כתוצאה משימוש בלתי סביר במוצר כגון חשיפה לצבעים, צרכים, מקור חום גבהה, רטיבות, חתך מחפץ חד.

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות ושירות הלקוחות:
בימים א'-ה' בין השעות 9:00-20:00
באמצעות טלפון מס': 03-50-55-150

 

 

הספורטאים המובילים בישראל
בוחרים Olson & Wellness

צפו בחוות הדעת:

צפו בחוות הדעת ד"ר יוני קליין
צפו בחוות הדעת מורן רוט
צפו בחוות הדעת חנה מיננקו
צפו בחוות הדעת גל פרידמן
צפו בחוות הדעת אנדי רם

אנדי רם

טניסאי, זוכה גביע ווימבלדון לזוגות מעורבים.
זוכה אליפות צרפת הפתוחה לזוגות מעורבים.
זוכה אליפות אוסטרליה הפתוחה לזוגות.

גל פרידמן

שייט, זוכה מדליית הזהב הראשונה של ישראל באולימפיאדה

חנה מיננקו

ספורטאית אולימפית, יצגה את ישראל באולימפיידת טוקיו
אלופת ישראל בקפיצה לרוחק, וקפיצה משולשת

מורן רוט

כדרסולן נבחרת ישראל ומכבי תל אביב
אליפות המדינה בכדורסל - 2008

ד”ר יוני קליין

רופא
אלוף ישראל בגלישת גלים

קראו מה לקוחות מספרים
על המזרנים שלנו

מהו הדגם הנכון עבורך?
צריך יעוץ בבחירת מזרן?

השאר/י פרטים, ויועץ שינה יחזור אליך תוך מספר דקות


  שאלות נפוצות

  מהי תוכנית 100 לילות הניסיון?

  כל מזרני Olson & Wellness מגיעים עם 100 לילות ניסיון, כדי שתהיו בטוחים שעשיתם רכישה מצוינת ושאתם חווים שנת לילה נעימה ועמוקה כפי שמעולם לא חוויתם.

  במידה ותבחרו תוכלו לשדרג או להחליף לדגם אחר, לחלופין אם תבחרו נאסוף את המזרן חזרה ונזכה אתכם ב100% מהסכום: אין דמי משלוח, אין דמי ביטול.

  מה הם תנאי האחריות?

  כל מזרני Olson & Wellness מגיעים עם אחריות מלאה ל-10 שנים , האחריות כוללת הכל, מלבד נזק שנעשה בזדון. האחריות מופעלת אוטומטית מהרגע שקיבלתם את המזרן.

  האם המשלוח חינם?

  המשלוח בחינם לרוב אזורי הארץ, ומגיע בדרך כלל תוך 2-3 ימי עסקים.
  במידה ויש מחסור במחסן, המשלוח יכול להגיע תוך21 ימי עסקים.
  ניתן להתקשר אלינו כדי לבדוק מתי המשלוח שלכם יגיע.

  איך חומר ה"Wellness-X" תורם לאיכות השינה?

  שכבת Wellness-X ממוקמת בחלקו העליון של כל אחד ממזרני Olson & Wellness.

  חומר ה"Wellness-X" הוא ספוג זיכרון בהבחנה גבוהה הפותח כדי להתאים עצמו אוטומטית לכל צורת ומבנה גוף ולפזר את משקל הגוף בצורה שווה ואידיאלית. חומר ה"Wellness-X" מספק את הכמות הגבוהה ביותר של תמיכה ונוחות.

  חומר ה"Wellness-X"מאפשר לאזורים כבדים יותר בגופך כמו הכתפיים, הירך והרגליים לשקוע עמוק יותר בתוך המזרן ובכך משחרר נקודות לחץ בגופך בזמן השינה.

  מה ההבדל בין דגמי Utopia לדגמי Meditate?

  סדרת מזרני Utopia מאופיינת בליבת מזרן העשויה קפיצי כיס מבודדים המספקים תחושת ריבאונד עדינה, הקפיצים המבודדים מגיבים ועוקבים אחר צורת גופך, וכך מספקים תמיכה ונוחות מקסימאלית.

  ניתן לצפות בסרטון הסבר מפורט כאן.

  סדרת מזרני Meditate מאופיינת בליבת ספוג פולימרי בחיתוך תלת ממדי. המספקת תחושה יציבה ומאוזנת היטב בזמן השינה. העיצוב התלת ממדי מאפשר זרימת אוויר אופטימלית דרך ליבת המזרן, ובנוסף חלוקת משקל ואידיאלית.

  ניתן לצפות בסרטון הסבר מפורט כאן.

  מהם ההבדלים בין Silver, gold, Platinum ?

  הסדרות שונות זו מזו בעובי שכבת ה"Wellness-X", שתורמת רבות לתחושת הנוחות.
  נשמח להתאים לכם את המזרן האידיאלי עבורכם, התקשרו אלינו ותוכלו לשוחח עם יועץ שינה.

  קולקציית מזרונים

  • Utopia Silver ליבת קפיצי כיס Wellness-X +2 החל מ-1,999
  • Utopia Gold ליבת קפיצי כיס Wellness-X +4 החל מ-2,899
  • Utopia Platinum Signature ליבת קפיצי כיס Wellness-X +8 החל מ-4,099
  • Meditate Platinum Signature ליבת ספוג 3D Welness-X +8 החל מ-4,099
  • Meditate Gold ליבת ספוג 3D Wellness-X +4 החל מ-2,899
  • Meditate Silver ליבת ספוג 3D Wellness-X +2 החל מ-1,999

   אנא השאיר/י שם וטלפון
   ונחזור אליך תוך מספר דקות
   לתיאום המשלוח   מרכז הזמנות ארצי: 03-50-49-100

   #Orcanicbed

   Hide
   Whatsapp
   Phone